English Nederlands Deutsch Français Español Português Norsk Svensk Suomalainen Dansk Italiano Polski Pусский

FarmVisit

by zagwarantować sprawne wprowadzenie i optymalne wsparcie, system Lely FarmVisit będzie wprowadzany według następującego harmonogramu:
15 maja 2014: Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Estonia, Francja, Niemcy
Czerwiec: Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania, Irlandia, Nowa Zelandia, Polska, Czechy, Australia
Lipiec: Holandia, Belgia, Luksemburg, Suisse, USA i Kanada
Sierpień: Rosja
Wrzesień: Włochy

Koszt i zakup

Dlaczego dostępna jest darmowa wersja FarmVisit?
Aplikację FarmVisit można porównać do narzędzia Lely T4C InHerd FarmBeats, które też można pobrać darmowo.
Jakie są koszty użytkowania FarmVisit?
Korzystanie z programu jest darmowe.

Benchmark

Gdzie mogę znaleźć listę doradców, którzy posiadają dostęp do danych mojego gospodarstwa?
W Benchmark przejdź do: T4C – Strona główna i uruchom Benchmark.
- Kliknij pozycję „Członkowie”, a następnie „Doradcy”: tutaj znajduje się lista doradców (aktywnych)
Jak mogę uzyskać dostęp do Benchmark?
Za pośrednictwem T4C na pulpicie – Strona główna – Benchmark lub przez stronę http://www.benchmark-lely.com
Czy mogę usunąć doradcę?
Tak. Przejdź do: T4C – Strona główna i uruchom Benchmark.
- Kliknij pozycję „Członkowie”, a następnie „Doradcy”
- Kliknij „Odłącz”
Czy mogę skontaktować się bezpośrednio z moim doradcą?
Kontakt możliwy jest przez pocztę elektroniczną, ale nie bezpośrednio przez Benchmark lub FarmVisit.
Czy muszę posiadać konto Benchmark?
Konto Benchmark jest obowiązkowe dla hodowców. Konto Benchmark lub FarmVisit Advisor jest obowiązkowe dla doradców.
Jak mogę uzyskać dostęp do strony internetowej Benchmark?
Benchmark jest dostępny przez pulpit T4C lub bezpośrednio na stronie http://www.benchmark-lely.com/ po wybraniu opcji „Zaloguj” lub „Zarejestruj”. Benchmark jest także dostępny w T4C (Strona główna – Benchmark). Hodowca powinien utworzyć konto w T4C (Strona główna – Benchmark), aby konta gospodarstwa i Benchmark były ze sobą połączone.
Jak mogę zaprosić doradcę?
Przejdź do: T4C – Strona główna i uruchom Benchmark.
- Kliknij pozycję „Członkowie”, a następnie „Doradcy”
- Wprowadź ID doradcy (uzyskany od doradcy)
- Kliknij „Dodaj doradcę”
Jak mogę przyjąć zaproszenie od doradcy?
Przejdź do: T4C – Strona główna i uruchom Benchmark.
- Kliknij pozycję „Członkowie”, a następnie „Zaproszenia”
- Kliknij „Zaproś użytkownika”
- Wybierz zakładkę „Zaproszenia otrzymane od użytkowników”
- Wybierz „Akceptuj” za nazwiskiem doradcy. Operacja zostaje zakończona.
Jak mogę zaprosić hodowców?
Dodawanie klientów do FarmVisit
Aby uzyskać dostęp do informacji o gospodarstwie, hodowca musi wprowadzić numer ID doradcy w komputerze T4C (za pośrednictwem Benchmark). ID doradcy znajduje się u góry strony „Dashboard”:
- Naciśnij przycisk „Dashboard”: ID doradcy znajduje się u góry strony „Dashboard” tuż nad wskaźnikiem poziomu wydajności.
- Naciśnij przycisk „add”: Zostaną wyświetlone informacje o sposobie wprowadzania ID użytkownika do T4C (za pośrednictwem Benchmark). Informacje można przeglądać.

Zapraszanie klientów
- Naciśnij przycisk „Send”, aby wysłać wiadomość e-mail ze swoim ID do hodowcy.
- Wpisz adres e-mail gospodarstwa.
- W razie konieczności zmień treść wiadomości.
- Wyślij wiadomość e-mail

Wymagania

Czy mogę korzystać z FarmVisit na urządzeniu iPad?
Tak, jednak aplikacja została opracowana z myślą o smartfonach i jest przeznaczona do użytkowania na nich.
Jakie są minimalne wymagania dla połączenia z Internetem?
Dostęp do Internetu przez sieć Wi-Fi: zgodnie ze standardem 802.11 a/b/g/n.
Minimalna prędkość połączenia: 1500 kb/s (pobieranie) / 700 kb/s (przesyłanie).
Czy mogę korzystać z FarmVisit w sieci 3G/4G?
Tak, jeżeli osiągnięta zostaje wymagana prędkość połączenia.
Jakie są minimalne wymagania dla smartfona?
System Android:
• System operacyjny: Android 2.3.3
• Minimalna rozdzielczość ekranu: 480 x 800
• Szybkość procesora: 1 GHz
• Pamięć RAM: 1 GB
• Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi
• Bluetooth 2.0
• Pamięć: karta SD (wewnętrzna lub zewnętrzna)
• Dostępne wolne miejsce: 10 MB na aplikację

iOS:
• System operacyjny: iOS 5.0
• Szybkość procesora: 600 MHz
• Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi
• Bluetooth 2.0
• Dostępne wolne miejsce: 10 MB na aplikację

Gamifikacja

Jak mogę szybko odblokować funkcje?
Przejdź do: Menu Reward Center i wyświetl poszczególne funkcje wraz z cenami, przejdź do sekcji „get points”, aby zobaczyć, jak można zdobyć punkty. Punkty przyznawane są np. za każde zalogowanie.

Funkcjonalność

Czy za pomocą FarmVisit mogę zadzwonić lub wysłać wiadomość e-mail do hodowcy?
Na stronie głównej dostępne są dwa widoki
- Dashboard: wykresy
- Farms: przegląd gospodarstwa (po przesunięciu danych gospodarstwa || w prawo wyświetlane są szczegóły)
- Wybierz szczegółowe dane gospodarstwa – uruchomiony zostanie nowy ekran
- Kliknij numer telefonu lub adres e-mail, aby skontaktować się z hodowcą
Gdzie mogę znaleźć ogólne informacje na temat gospodarstwa?
Na stronie głównej dostępne są dwa widoki
- Dashboard: wykresy
- Farms: przegląd gospodarstwa (po przesunięciu danych gospodarstwa || w prawo wyświetlane są szczegóły)
Czy hodowcy mogą korzystać z FarmVisit?
Nie, hodowcy nie mogą logować się do narzędzia FarmVisit za pośrednictwem konta Benchmark.
Jakie korzyści daje używanie narzędzia FarmVisit?
1. Narzędzia mobilne pomagają zwiększyć wydajność pracy: Obecnie korzystanie z urządzeń mobilnych wyposażonych w kilka narzędzi pozwala doradcom zwiększyć wydajność pracy. Pracę gospodarstw klientów można monitorować podczas krótkich przerw lub w innym wolnym czasie.

2. Łatwy dostęp do najnowszych informacji na temat wydajności gospodarstwa klienta: Narzędzie FarmVisit zostało opracowane z myślą o zapewnianiu dostępu do najnowszych informacji w dowolnym miejscu i czasie. Informacje są zawsze aktualne.

3. Monitorowanie rezultatów udzielonych porad: Dobre stosunki z klientami wymagają wzięcia odpowiedzialności za udzielane porady. Monitoruj wydajność i razem z klientem ciesz się sukcesami.
Dlaczego narzędzie FarmVisit jest wyjątkowe?
FarmVisit to najlepsze dostępne narzędzie dla doradców gospodarstw mleczarskich, dostarczające im kluczowych informacji na temat wydajności krów dojonych automatycznie: kluczowych wskaźników efektywności. W oparciu o te wskaźniki można udzielić porady lub zaplanować wizytę.
Czy hodowca musi posiadać InHerd, aby doradca mógł korzystać z FarmVisit?
Nie.
- T4C InHerd: podręczne narzędzie dla hodowców
- FarmVisit: podręczne narzędzie dla doradców
Korzystanie z FarmVisit przez doradców nie jest związane z korzystaniem z InHerd przez hodowców.

Rejestracja

Nie posiadam konta doradcy, co mam zrobić?
Jeżeli nie posiadasz konta doradcy, musisz najpierw zarejestrować się, aby móc zalogować się do aplikacji FarmVisit.
- Naciśnij ikonę FarmVisit, zostanie uruchomiona aplikacja FarmVisit.
- Nacisnąć przycisk „i” (prawy górny róg)
- Nacisnąć przycisk „Register”: Wpisać wymagane informacje i nacisnąć przycisk „Next”.
- Wybrać i wprowadzić wymagane informacje, kliknąć „Done”. Rejestracja zostaje zakończona i wyświetla się strona Dashboard.
- Kliknięcie zakładki „Farms” spowoduje wyświetlenie gospodarstwa demonstracyjnego na liście. Po kliknięciu gospodarstwa wyświetlone zostaną informacje.
- Możesz zarejestrować kolejne gospodarstwa.
Nie posiadam konta Benchmark, co mam zrobić?
Aplikacja Benchmark dostępna jest na pulpicie T4C (Strona główna – Benchmark). Można też przejść do strony http://www.benchmark-lely.com/ i wybrać „Zarejestruj”

Visit Note

W jaki sposób mogę utworzyć notatkę z wizyty?
Raport z wizyty można dodać w następujący sposób: Kliknij zakładkę „Farms”.
- Wyszukaj aplikację i wybierz gospodarstwo, którego będzie dotyczył raport z wizyty.
- Na stronie „Farms” wybierz przycisk „Pencil” (prawa górna część ekranu): Wyświetlona zostanie strona „Visits”.
- Naciśnij przycisk „+” (prawa górna część ekranu):  Wyświetlona zostanie strona „Add Visit”.
- Wybierz pustą stronę: Na wyświetlonej klawiaturze wpisz notatki sporządzone podczas wizyty.
- Jeżeli konieczna jest zmiana daty:
- Wybierz datę – wyświetlony zostanie kalendarz: Przesuwać części kalendarza aż do wyświetlenia prawidłowej daty. Wybrać „Select”, aby wybrać datę, oraz „Save”, aby zapisać raport.
Gdzie mogę przeglądać notatki z wizyt?
Funkcja ta nie jest jeszcze dostępna.